Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin!   
 
Kreşimiz 0 - 6 Yaş arası çocuklar için Hizmet vermektedir.

Eğitim Programımız
Eğitim programımızın temel amacı yıllık planda belirlenen konular aracılığıyla 2-6 yaş grubu çocukların kişilik oluşumlarının en önemli evresinde oldukları düşünülerek, bu dönemde belirlenen amaçlar ve hedefler doğrultusunda edinmeleri gereken tutum ve davranışları kazandırmaktır. 
 
Geleneksel program çerçevesinde yer alan kalıpçı yaklaşımdan sıyrılarak çocuklara bilgi yüklemek değil, demokratik, bilgiyi keşfeden, araştırmacı, yaratıcı, öz disiplin ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda kendinin bir birey olduğunun farkında, problem çözücü, paylaşımcı, kendini iyi ifade edebilen, bireyler yetiştirebilmek için çocukların aktif katılımının sağlanacağı ve öğretmenin gizli planlayıcı ve yönlendirici olacağı uygun ortamlar hazırlanmaktadır. Uygun çevre koşulları hazırlanmakta, çocukların ilgilendiği ve merak ettiği konular seçilmektedir. Haftalık program toplantıları yapılmaktadır. Konuların veriliş şekillerine dikkat edilmektedir.(oyun, drama, sanat, deney, gezi vb. gibi) 
 
Bu program çerçevesinde etkinlikler sırasında öğrencinin sorumluluk almaya yöneltilmesi gerekirken öz disiplin gelişimi için çocuğa olaylar ve durumlar karşısında kendi tercihini yapma hakkı tanınmaktadır. Gün içinde iletişimde çocuklar yaramaz, uslu, sınırlı, hırçın gibi etiketlenmemekte, yapılan yanlış davranışlar konuşularak çözümlenmekte, çocuklara verilen cezaların etkili olmadığı unutulmamaktadır. Olumlu modelleri ödüllendirerek özendirici bir rekabet ortamı oluşturulmaktadır. Olumsuz modellerde ise bekledikleri ilgiyi göstermeyerek, görmezlikten gelerek etkin öğretmenliğin önemli bir stratejisi olan bu yöntem kullanılmaktadır. Çocuk başarılı olduğu her konuda ödüllendirilmekte (manevi yada maddi) başarılı olmaya teşvik edilirken hata yapmasına izin verilmekte ve hatalar birlikte düzeltilmektedir. 
 
Bu program uygulanırken çocuk çevreden izole bir biçimde algılanmamaktadır. Her çocuk diğer çocuklar, ailesi, öğretmenleri ve çocuğun toplumla olan ilişkisi dikkate alınarak uygulanmaktadır. Ailelerle yapılan veli toplantıları ile okul aile işbirliği sağlanarak çocuğun ev ve okul yaşantısını dengeli bir biçimde götürebilmek için fikir alış verişinde bulunulmaktadır. 
 
Küreselleşmenin öngörüldüğü, bilgi akım ve üretiminin yoğunlaştığı, ileri teknoloji uygulamalarının giderek yaygınlaştığı toplumumuzda ancak bu yolla bağımlı, ezberci, pasif öğrenen bireyler yerine bağımsız, yaratıcı, aktif öğrenen, engellerle mücadele edebilen, kendisi ve dünya ile barışık bireyler yetiştirebiliriz. 
 
Büyüme ve gelişmenin çok hızlı olduğu okul öncesi dönem, çocuk yaşamında önemli bir yere sahiptir. Erken yaşlarda çocuğun gelişiminin istenilen noktaya ulaşması, etkileşim içinde olduğu farklı çevrelerin bu gelişime katkı derecesiyle yakından bağlantılıdır. Bu nedenle çocuğun yakın çevresi olan ailenin, çocuğun gelişimini ne denli destekleyebildiği ve onun ihtiyaçlarına ne ölçüde yanıt verebildiği önemlidir.